DANH SÁCH ĐƠN HÀNG THI TUYỂN THÁNG 2 , 3 / 2018

                                              Danh Sách Đơn Hàng Tháng 2/2018

NGÀNH NGHỀ PHỎNG VẤN       LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC   CHI TIẾT
Tuyển 9 Nữ lắp ráp linh kiện điện tử   19/02/2018    140.000 Yên       Iwate  Xem chi tiết
Tuyển 06 Nữ làm đúc nhựa   27/02/2018    150,420 Yên       Tokyo  Xem chi tiết
Tuyển 03 Nam làm hàn xì      02/2018    142,257  Yên         Fukuoka  Xem chi tiết
Tuyển 3 nam gia công cơ khí   05/02/2018   143,000 Yên         Ichi  Xem chi tiết
Tuyển 06 nam kỹ sư lắp đặt thiết bị thông gió   02/2018   178,630 Yên          Hyogo  Xem chi tiết
Tuyển kỹ sư bảo trì sân gorl      02/2018   170,000 Yên       Wakayama  Xem chi tiết