Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Xem tất cả 11 kết quả

Việc làm
Mức lương
Nơi làm việc
Mức lương: 30 triệu
Nơi làm việc: tokyo
Mức lương: 30 triệu
Nơi làm việc: saitaima
Mức lương: 16,7 man/tháng
Nơi làm việc: Kanagawa - Saitama - Aichi - Chiba
Mức lương: 35 Triệu
Nơi làm việc: IBARAKI
Mức lương: 31 Triệu/tháng
Nơi làm việc: HYOGO
Mức lương: 32 Triệu
Nơi làm việc: OSAKA
Mức lương: Trên 31 triệu
Nơi làm việc: HYOGO
Mức lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Hyogo
Mức lương: Trên 20 Triệu
Nơi làm việc: Osaka
Mức lương: Trên 30 triệu
Nơi làm việc: Kanagawa
Mức lương: Trên 20 triệu
Nơi làm việc: Tỉnh Naza