Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Hiển thị một kết quả duy nhất

Việc làm
Mức lương
Nơi làm việc
Mức lương: 30 triệu
Nơi làm việc: Tokyo - Osaka - Yokayama - Nhật Bản
Mức lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Osaka - nhật bản
Mức lương: 38 triệu
Nơi làm việc: Tỉnh Tokyo , Osaka, Toyama, Chiba, kagawa, saitama - Nhật Bản
Mức lương: 30 triệu
Nơi làm việc: Tỉnh Fukuoka - Nhật Bản
Mức lương: 18 man <-> 37 triệu
Nơi làm việc: Tỉnh IBARAKI
Mức lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Tỉnh Fukuoka , Tochigi - Nhật Bản
Mức lương: 30 triệu
Nơi làm việc: Saitama
Mức lương: 33 triệu
Nơi làm việc: Tokyo - Chiba - Osaka - Nagoya - Hokkaido - kyushuu
Mức lương: 33 triệu
Nơi làm việc: Tokyo - Nhật Bản
Mức lương: 30 triệu
Nơi làm việc: tokyo
Mức lương: 30 triệu
Nơi làm việc: saitaima
Mức lương: 16,7 man/tháng
Nơi làm việc: Kanagawa - Saitama - Aichi - Chiba
Mức lương: 35 Triệu
Nơi làm việc: IBARAKI
Mức lương: 31 Triệu/tháng
Nơi làm việc: HYOGO
Mức lương: 32 Triệu
Nơi làm việc: OSAKA
Mức lương: Trên 31 triệu
Nơi làm việc: HYOGO
Mức lương: 31 triệu
Nơi làm việc: Hyogo
Mức lương: Trên 20 Triệu
Nơi làm việc: Osaka
Mức lương: Trên 30 triệu
Nơi làm việc: Kanagawa
Mức lương: Trên 20 triệu
Nơi làm việc: Tỉnh Naza