Kỹ năng đặc định

Sự khác nhau giữa visa kỹ năng đặc định loại 1 và loại 2

Visa kỹ năng đặc định chính thức được thông qua, đây là một cơ hội cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản với loại hình visa mới là Tokutei. Visa kỹ năng đặc định được chia làm hai loại, đó là

Xem tiếp