Dịch vụ

Cung ứng nhân sự thời vụ

 Dù bạn cần thuê một hay hàng trăm nhân viên, từ lao động phổ thông tới các chuyên viên kỹ thuật, chúng tôi đều có thể cung cấp những giải pháp nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nhân sự trong ngắn hạn

Xem tiếp

Dịch vụ văn phòng đại diện

 Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Những thủ tục hành chính tại Việt Nam liên quan đến các

Xem tiếp