Chiến lược phát triển

  Công ty TNHH Cung ứng nhân lực trong nước JHR Việt Nam: Là một trong những công ty cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp với trình độ chuyên môn cao.
Cán bộ, nhân viên của Công Ty luôn tâm niệm hai chữ “Uy Tín” là mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. “Uy Tín” của Công Ty được thể hiện trong công trình, từng dự án mà Công Ty đã và đang triển khai. Chính điều này đã tạo nên niềm tin của khách hàng đối với Công Ty. Các sản phẩm dịch vụ và dự án của Công Ty được quản lý và thực hiện theo những quy trình tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ của khách hàng.