Thu Phí Môi Giới Đi Xuất Khẩu Lao Động ?

Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội vừa ra thông tư liên bộ, trong đó quy định mức phí khung cho việc môi giới xuất khẩu lao động không được vượt qua một tháng lương cơ bản theo hợp đồng/người lao động cho một năm làm việc. Các mức phí cụ thể sẽ được Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định riêng cho từng thị trường. Trong trường hợp nếu yêu cầu của thị trường đòi hỏi mức phí môi giới cao hơn mức khung phí môi giới qui định, thì Bộ sẽ quyết định cụ thể trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp và được sự thống nhất của Bộ Tài chính. Căn cứ để tính phí môi giới là tiền lương cơ bản theo tháng, không bao gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác. Thông tư cũng quy định, trong trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, doanh nghiệp bị phá sản… hoặc không phải do lỗi của người lao động, thì sẽ được hoàn trả phí theo nguyên tắc: người lao động làm việc chưa đủ 50% thời gian hợp đồng được nhận lại 50%, đã làm việc trên 50% thời gian theo hợp đồng thì không được nhận lại phí môi giới. Doanh nghiệp xuất khẩu lao động được phép sử dụng nguồn thu phí dịch vụ xuất khẩu lao động để chi tiền môi giới và được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

(Theo VNN)