Cung ứng nhân sự thời vụ

 Dù bạn cần thuê một hay hàng trăm nhân viên, từ lao động phổ thông tới các chuyên viên kỹ thuật, chúng tôi đều có thể cung cấp những giải pháp nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nhân sự trong ngắn hạn hoặc dài hạn bao gồm thay thế nhân sự nghỉ phép, nghỉ ốm, nhiệm vụ đặc biệt hoặc nhân sự thời vụ theo dự án. 

Dù bạn cần thuê một hay hàng trăm nhân viên, từ lao động phổ thông tới các chuyên viên kỹ thuật, chúng tôi đều có thể cung cấp những giải pháp nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nhân sự trong ngắn hạn hoặc dài hạn bao gồm thay thế nhân sự nghỉ phép, nghỉ ốm, nhiệm vụ đặc biệt hoặc nhân sự thời vụ theo dự án. Loại hình dịch vụ này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như các chi phí tuyển dụng, biến chi phí lao động cố định thành chi phí khả biến và phù hợp với kế hoạch sản xuất của bạn vào bất cứ thời điểm nào. 

Lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ Nhân sự Tạm thời 

  • Giảm chi phí

Nhân sự tạm thời sẽ được cung cấp khi các doanh nghiệp cần. Ví dụ, các nhân viên và các chuyên viên kỹ thuật tạm thời sẽ được bổ sung để hỗ trợ các dự án mới hoặc để phục vụ cho một đơn hàng đột xuất trong một thời điểm cụ thể của năm.
Do nhân viên tạm thời làm việc cho công ty quản lý nhân sự, nên doanh nghiệp sẽ không phải chi trả những khoản phúc lợi hoặc xử lý khiếu nại về thất nghiệp. Ví dụ, tỉ lệ lương phải trả cho nhân sự thuê ngoài đã bao gồm các khoàn phí hợp pháp như phí an sinh xã hội, chi phí cho các lợi ích y tế, nghĩ lễ và nghỉ hưởng lương.

  • Giảm thiểu rủi ro

Hầu hết các công ty quản lý nhân sự cung cấp nhiều sự lựa chọn, khi đó doanh nghiệp có thể để các ứng viên thử việc trước khi cam kết tiếp nhận nhân sự đó. Trước khi đưa ra các quyết định cuối cùng, các ứng viên sẽ làm việc tại doanh nghiệp trong một khoảng thời gian mà không cần phải làm một cam kết tuyển dụng cho đến khi doanh nghiệp này chắc chắn đó là người thích hợp.
Sử dụng nhân sự tạm thời trong khoảng thời gian bận rộn sẽ làm giảm những áp lực và ngăn ngừa sự uể oải và quá tải công việc đối với các nhân viên khác, nó cũng sẽ giúp giảm thiểu sự vắng mặt và yêu cầu bồi thường của người lao động trong thời gian dài.

  • Tăng tính linh hoạt

Bổ sung thêm nhân viên khi cần có thể xử lý những biến động trong khối lượng công việc,  giúp tránh được tính trạng thừa hoặc thiếu nhân sự trong những khoảng thời gian khác nhau. Số lượng nhân viên có thể quản lý phù hợp với định mức năng suất của cả năm.
Để những nhân viên tạm thời xử lý những chức năng kinh doanh thông thường sẽ giúp những nhân viên khác của doanh nghiệp tập trung vào những công việc quan trọng. Ví dụ, nhân viên tạm thời có thể trả lời điện thoại hoặc lên lịch họp trong khi cấp quản lý có thể tập trung vào việc khiếu nại bảo hiểm và thanh toán.

  • Tiết kiệm thời gian

Những gánh nặng hành chính liên quan tới quản trị nhân sự có thể chiếm rất nhiều thời gian và  chi phí, bằng cách chuyển giao những công việc đó cho chúng tôi thì doanh nghiệp có thể tối ưu hóa và tận dụng được các nguồn nhân lực nội bộ nhằm tập trung vào giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh chính của mình. Chúng tôi có chuyên môn để quản lý những chức năng hành chính từ việc tìm kiếm và lựa chọn, trả lương, trợ cấp và thuế TNCN, toàn bộ công việc phải làm của doanh nghiệp là quản lý những đóng góp của nhân viên đối với doanh nghiệp.
Hãy lưu ý những ích lợi của việc sử dụng nhân sự tạm thời, nó sẽ giúp tăng năng suất nhưng không làm tăng chi phí lương. Điều này cũng cho phép doanh nghiệp duy trì mức lương có thể chi trả ở các vị trí khác nhau trong khi vẫn có thể linh hoạt đáp ứng yêu cầu của khách hàng và công việc một cách nhanh chóng.