Giới thiệu về tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố Nhật Bản tại Việt Nam

Bắt đầu từ ngày 23/3/2018 Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN (VJU) đã tổ chức chuỗi Hội thảo Hướng nghiệp – Giới thiệu về Doanh nghiệp, mục tiêu là giúp cho các học viên của VJU có cơ hội được tìm hiểu về các doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp, tổ chức có yếu tố Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

Hội thảo sẽ được tổ chức hàng tuần với sự tham gia của các diễn giả là đại diện đến từ các doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào giới thiệu về doanh nghiệp, chiến lược và triết lý kinh doanh, mô hình tổ chức, yêu cầu nhân sự…Từ đó giúp học viên VJU có được hiểu biết thực tế về hoạt động, cách thức vận hành, đặc biệt là hiểu rõ yêu cầu về chất lượng nhân sự mà các doanh nghiệp cần, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình trong việc tìm kiếm và ứng tuyển việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trong chuỗi hội thảo này, ngày 30/3 vừa qua Trường đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu về Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản – JICA, với diễn giả là bà Yutori Sadamoto – Đại diện của Văn phòng JICA Việt Nam. Nội dung hội thảo tập trung vào: sứ mệnh, cơ cấu tổ chức, vai trò của JICA trong việc điều phối các dự án ODA của chính phủ Nhật Bản, đặc biệt vai trò của JICA đối với VJU, yêu cầu nhân sự tại JICA.

Nhật Bản đang nằm trong nhóm nước dẫn đầu về các dự án ODA lớn tại Việt Nam, trong nhiều các lĩnh vực khách nhau như: Nông nghiệp, Tài nguyên môi trường, Tài chính kinh tế, Giáo dục, cơ sở hạ tầng…qua hội thảo, các bạn học VJU đã có cơ hội được hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của các dự án này tại Việt Nam, cũng như vai trò của JICA trong việc điều phối dự án này.

Những hội thảo tiếp theo sẽ được tổ chức hàng tuần với sự tham dự của Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO), AGS (A. I. Global Sun Partners JSC), AEON MALL Vietnam…

Nội dung của các buổi hội thảo hướng nghiệp – Giới thiệu về tổ chức, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được cập nhật.